فرم انتقال مبلغ به فروشنده

فروشنده ی گرامی به منظور حفظ امنیت اکانت خریدار و جلوگیری از مشکلات احتمالی و قابل پیگیری بودن پرداخت ارسال برخی مدارک برای وبسایت الزامی است و در آرشیو سایت باقی خواهد ماند و در صورت سو استفاده خریدار میتوانید از مراجع قانونی توسط این مدارک پیگیر موضوع باشد.
  • 021-6620XXXXX
  • کارت ملی باید مربوط به صاحب حساب باشد
    در صورت تخطی٬خریدار میتواند از طریق مراحل قانونی و مراجع قضایی پلیس فتا این مسله را پیگیری نماید.